Eesti Transpordikütuste Ühing

Hoiame Eesti liikumises!

Kes me oleme?

Eesti Transpordikütuste Ühing kandis kuni 2023. aasta maikuuni  Eesti Õliühingu nime.  Ühing loodi juba 20. mail 1993 ja koondab endas vabatahtlikkuse alusel ühinenud Eestis tegutsevaid ettevõtteid, kelle peamiseks tegevusalaks on fossiilse- ja bioloogilise päritoluga vedel- ja gaaskütuste, elektrienergia ja teiste energiakandjate transpordisektorisse tarnimine.

Transpordikütuste Ühingu peamiseks tegevussuunaks on liikmete tegevuse ning ühiste huvide esindamine suhetes riigivõimu- ja valitsemisorganitega. Ühing kaitseb liikmete huvisid õigusaktide ja riigi strateegiliste dokumentide koostamise juures ning standardite rakendamise protsessis. Samuti on Ühingu eesmärgiks avalikkuse teavitamine transpordikütuste kohalikul, Euroopa Liidu ja globaalsel turul toimuvate muutuste ja arengute osas.

Kiirülevaade Eesti transpordikütuste turust
0 tanklat
üle Eesti
0 mln liitrit
diislikütust
0 mln liitrit
mootoribensiini
0 mln liitrit
liitrit erimärgistatud diislikütust
0 mln liitrit
vedelgaasi LPG
0 mln kg
mootorimaagaasi CNG
avapilt

Ühingu missioon

Konkurentsivõimeline kütuseturg

Meie eesmärgiks on tagada, et Eesti inimestel ja ettevõtetel oleks mugav igal ajahetkel ja konkurentsivõimelise hinnaga täita oma sõiduki kütusepaaki või laadida akut.

Mõistlikud regulatsioonid

Seisame selle eest, et riiklikud regulatsioonid ei asetaks Eesti kütuse- ja transpordienergia tarbijaid naaberriikidega võrreldes kehvemasse konkurentsipositsiooni.

Roheline tulevik

Toetame liikumist rohelisema tuleviku poole selliselt, et tarbijale jäetakse võimalus ise otsustada enda jaoks sobivaima liikumisvahendi ja -viisi osas. Peame tähtsaks, et rohepööre arvestaks riikide regionaalsete- ja sotsiaalmajanduslike eripäradega.